• Luistelijat tavlella 2009

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) huolehtii jäsenyhteisöjensä, Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) osalta eräiden Vantaan kaupungin alueiden jätevesien johtamisesta Keski-Uudenmaan meriviemärin kautta puhdistettavaksi tehokkaasti HSY:n jätevesien kanssa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.

KUVESin uusi esite löytyy tästä

HISTORIA

Kuntayhtymä perustettiin vuonna 1976 toteuttamaan alueellista vesiensuojelusuunnitelmaa, Keski-Uudenmaan meriviemäriä. 1980-luvun alussa kuntayhtymä sai myös tehtäväkseen kunnostaa toimialueensa vesistöjä kuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi.

Ajankohtaista